Marit Ulvund

Marit is Associate Professor (PhD) in Theatre, with education from NTNU in Norway, the University of Minnesota, USA, and Queensland University of Technology, Australia. She is the director of Seanse Art Center, based in Volda, Norway, a center supporting quality of arts for and with children and youth, and others. Seanse has hosted more than 350 artists in residence, 28 conferences, workshops and seminars, and supported and mentored over 100 art productions for and with children and youth. Since 2011, she has led Seanse Art Center’s work in bringing Teaching Artist practices to Norway, as a national initiative.

Marit’s PhD is a practice-led study in Echo Theatre, a theatre method she has developed. The study found that while there is potential for Echo Theatre to support the development of performative and narrative competencies in students, and the effectiveness of the method being dependent on the teacher’s theatre knowledge and skills and didactic attitude towards the students. Marit has experience as a lecturer, actor, director, storyteller, seminar holder, conference convener, and mentor for art production. Her focus as a researcher and center director revolves around arts in education, teaching artistry, art programs in educational and social institutions, theatre practice, and international relations.

 

Marit er 1.amanuensis (PhD) i teater, og utdannet ved UiO, MF og NTNU i Norge, University of Minnesota i USA, og Queensland University of Technology i Australia. Hun er senterleder for Seanse – senter for kunstproduksjon, et senter som arbeider for å styrke kvalitet i kunst for og med barn og unge, og andre. Seanse har siden starten i 2004 hatt mer enn 350 kunstnere på kunstneropphold, arrangert 30 konferanser, kunstverksted og seminar, og veiledet mer enn 100 kunstproduksjoner for barn og unge.

Marits PhD prosjekt er «Echo Theatre – From Experience to Performance», og er et praksis-ledet studie i ekkoteater som er en metode hun selv har utviklet. Hennes forskning viste at gjennom iscenesettelsen av deltakernes egne historier bidrar ekkoteater til utviklingen av narrative og performative kompetanser hos elevene, og at dette er direkte relatert til lærerens teaterkunnskap og didaktiske tilnærming. Studien understreket betydningen av «å fortelle seg selv» for å kjenne seg selv, og verdien av å lære gjennom kroppslige handlinger. Marit har erfaring som regissør og forteller i egne musikk- og teaterforestillinger, og som leder av internasjonale kunst og utdanningsprosjekter. Som foredragsholder har hun lang erfaring med seminarer tilknyttet tema som kommunikasjon, presentasjon og hersketeknikker, fortelling og framføring.

Advertisements